Doel van de workshop

De focus ligt enerzijds op het beoordelen van de financieringsaanvraag, de toepassing van de APKP en het Acceptatiebeleid Rabobank Plusvoorwaarden, en anderzijds ophet kernachtig vastleggen in de AFP van een gedegen risicoanalyse m.b.t. de afwijkingen op de adviezen van de particuliere financieringen buiten bevoegdheid die aangeboden worden.

 

In de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:

-Wanneer je magafwijken van het acceptatiebeleid

-Toepassen vande explainmogelijkheden op basis van de TRHK

-Toepassen vande wettelijke explainmogelijkheden voor een specifieke klantgroep/situatie

-Beoordelen entoepassen van de overige explainmogelijkheden, zoals hoger toetsinkomen en hogere toegestane lasten. De zogenaamdedossiers waarbij sprake is van een explainmogelijheid/IL-overschrijding.

Daarnaast de onderdelen in de AFP duurzaam, toetsbaar, onderbouwd en kwalitatief van een betere risicoanalyse te voorzien. Tevens zullende andere afwijkingen en uitzonderingen op de adviezen aan de hand van eigen dossiers besproken worden.

We werken vanuit een structuur van vastlegging die de adviseurs ook kunnen toepassen bij andere afwijkingen op adviezen, die binnen eigen bevoegdheid vallen. Bestaande eigen dossiers en toelichtingen worden aan de hand van de nieuwe structuur risicogericht herschreven tijdens de workshop.

De workshop draagt tevens bij aan het verder ontwikkelen van een optimale risicohouding en het eigen vakmanschap van de adviseur.

 

Programma-opzet werkwijze verdiepingsworkshop:

 • inventarisatie leerdoelen
 • inleiding, doel workshop
 • stellingen: bewustwording risicohouding
 • structuur à  inleiding, klantsituatie, advies, argumenten, risico’s, voorwaarden
 • theorie overige explain: hoger toetsinkomen en hogere lasten
 • groepsopdracht: herschrijven toelichting advies op  afwijkingen inkomens/lasten ( duurzaam, toetsbaar, onderbouwd)
 • stellingen: rol acceptant: regelgeving, adviezen, uitzonderingen
 • theorie wettelijke explainmogelijkheden voor specifieke klantgroep/situatie
 • argumenten vanuit klant én bank
 • risico’s vanuit klant én bank
 • groepsopdracht: herschrijven toelichting op argumenten en risico’s
 • beoordelen financiering lti, ltv, risicoscore
 • evaluatie

Wilt u ook weten wat deze workshop voor u kan betekenen en welke extra kansen en mogelijkheden tot financieren uw tussenpersonen gaan herkennen en leren toe te toepassen ? Lees dan hier ons nieuwbericht over de workshop op 2 okt 2018.

Wilt u tevens de kwaliteit en efficiency van uw explainaanvragen verhogen en deze juist en kernachtig onderbouwd aangeboden krijgen ? Neem dan contact op met René Bartelen op r.bartelen@finamic.nl of 06-14649775 

 

Workshop Vakmanschap hypotheken Training Postenoverleg Opleiding Workshop Vastlegging Explain voor het intermediair Kwaliteitsverbetertrajecten Workshop vastlegging Explain voor financieel adviseurs Coaching Workshop Beoordeling en Vastlegging Explain voor acceptanten Talentontwikkeling