Workshop vastlegging explain voor het bankkanaal

Aandachtpunsten in de praktijk:

 • Verschillen in risicohouding en beoordeling dossiers adviseurs per regio
 • Verschillen in benutten van kansen en mogelijkheden in het plusbeleid m.b.t. explains en afwijkingen op adviezen
 • Verschillen in beschrijven van de risico’s klant en risico’s bank en de relatie hiertussen
 • Verschillen in beoordeling/conclusie/gevolgtrekking en vastlegging van de acceptatiecriteria per dossier
 • Verschillen in uitgebreide en kort en bondig/kernachtige manier van vastlegging

Doelstellingen Workshop:

 • Verhogen kwaliteit in aanlevering van toepassing explain of afwijking advies
 • Verhogen kwaliteit in (uniforme) beoordeling door de adviseurs
 • Verhogen kwaliteit van  vastlegging ( risico’s/conclusie/gevolgtrekking) van het sjabloon explain/afwijking
 • Kansen herkennen wanneer mag je afwijken van het acceptatiebeleid plusvoorwaarden
 • Beoordelen en toepassen van de formulieren explain/afwijking op advies (doorstroom naar goedkopere eigen woning, huur naar koop, propositie voor senioren, relatie beëindiging, hoger inkomen, hogere lasten of andere afwijkingen op het beleid)
 • Beoordelen en toepassen van bij afwijking moraliteit/BKR toets.
 • Kernachtig vastlegging met stellingen, argumenten en onderbouwing

Hoe gaan we dat realiseren:

Om de doelstellingen te realiseren zal in de workshop enerzijds getraind worden op de risicohouding en beoordeling van explains en op het kernachtig en juist vastleggen van het aanvraagformulier explain/afwijking en de diverse explainformulieren. Anderzijds ligt de focus op het herkennen van kansen in wanneer er mag worden afgeweken van het acceptatiebeleid plusvoorwaarden. Het inzicht wat de adviseur hiermede opdoet en de handige schema’s en voorbeelden, die na de workshop ontvangen worden zullen de adviseur helpen de aanvraag e.o. de verschillende explainformulieren m.b.t. risico’s klant en bank kernachtiger en goed onderbouwd te motiveren, zelf te beoordelen en in te dienen bij de manager als het zijn eigen bevoegdheid overschrijdt. De adviseur zal tevens meer de extra kansen en mogelijkheden tot financieren gaan herkennen en leren toe te toepassen, die het Plusbeleid van de Rabobank biedt, hierin tevens een meer uniforme risicohouding gaan ontwikkelen.

Inhoud en werkwijze workshop

 • wanneer mag je afwijken van het acceptatiebeleid Plusvoorwaarden
  • Hoe stel je vast welk explain(s) je gaat toepassen e.o. afwijking op advies/ aanvliegroute kiezen
  • Gebruik stappenplan formulieren explain (3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3)
 • groepsopdracht: explainformulier 3.2.2 doorstroom naar goedkopere eigen woning of huur naar koop
  • Eigen argumenten/hulpteksten/onderbouwing
 • groepsopdracht: explainformulier 3.2.3 hoger inkomen
  • eigen argumenten/hulpteksten/onderbouwing ( duurzaam, toetsbaar, onderbouwd)
 • theorie juiste vastlegging van formulier explain/afwijking op advies
  • Waar dient een goede toelichting uit te bestaan
  • Juist wegschrijven van de grootste risico’s voor de klant
  • Kwalitatief goede onderbouwing met argumenten/statement maken
 • groepsopdracht: explainformulier 3.2.3 hogere lasten
  • eigen argumenten/hulpteksten/onderbouwing ( duurzaam, toetsbaar, onderbouwd)
 • groepsopdracht: explainformullier afwijking moraliteit/BKR
  • toelichting op argumenten en risico’s
 • aandachtspunten waar je als adviseur/manager de aanvraag op beoordeeld
  • Juist wegschrijven van de grootste risico’s voor de bank
  • Kwalitatief goede analyse maken met conclusie/gevolgtrekking

Wilt u tevens de kwaliteit en efficiency van uw explainaanvragen verhogen en deze juist en kernachtig onderbouwd aangeboden krijgen ? Neem dan contact op met René Bartelen op r.bartelen@finamic.nl of 06-14649775 

Workshop Vakmanschap hypotheken Training Postenoverleg Opleiding Workshop Vastlegging Explain voor het intermediair Kwaliteitsverbetertrajecten Workshop vastlegging Explain voor financieel adviseurs Coaching Workshop Beoordeling en Vastlegging Explain voor acceptanten Talentontwikkeling