Module  Lerend Werkoverleg - Postenoverleg 

In deze module legt onze kwaliteitscoach binnen het team het fundament voor een deskundig postenoverleg tussen financieel adviseurs. De unieke vorm van het postenoverleg wat we ontwikkeld hebben bestaat uit 2 pijlers, die het vakmanschap laten groeien. Enerzijds ligt de focus op het bevorderen om van elkaar te leren en de juiste afwegingen te maken in het belang van de klant en de bank, alsmede het ontwikkelen van een goede risicohouding. Anderzijds ligt de focus op een juiste onderbouwing  en vastlegging van de explainsituaties en individuele afwijkingen van beleid. We werken van een structuur in analyse, beoordeling en juiste vastlegging met argumenten en risico’s.

We hebben een wekelijks of tweewekelijks programma ontwikkeld, waarin we naast dat we natuurlijk een bijzondere post met de adviseurs bespreken, hun input verzamelen en omzetten in managementrapportage,  tevens een onderwerp op gebied van Vakmanschap hypotheken trainen. 

Hieronder de opzet van de 7 onderwerpen. 

POSTENOVERLEG 1 KIEZEN VAN DE JUISTE AANVLIEGROUTE

-Reden explain of afwijking

POSTENOVERLEG 2 WAT IS EEN GOEDE ALGEMENE TOELICHTING

-Toelichting klantsituatie algemeen, inkomenssituatie en investeringsplan

POSTENOVERLEG 3 RISICOS VOOR DE KLANT

-Inschatten en herkennen van de grootste risico’s voor de klant

POSTENOVERLEG 4 ARGUMENTEN TER ONDERBOUWING VAN JE VOORSTEL

-Onderbouwen van je verzoek met argumenten en deze prioriteren

POSTENOVERLEG  5 EXPLAIN OVERIG DTO

 -Motivatie Duurzaam, Toetsbaar, Onderbouwd invullen bij Overige Explainsituaties

POSTENOVERLEG 6. AFWIJKING MORALITEIT

-Motivatie bij BKR afwijking

POSTENOVERLEG 7 RISICOS BANK

-Inschatten en herkennen van de grootste risico’s voor de bank

 

Tevens krijgen de adviseurs een methodiek aangeleerd hoe ze snel  en deskundig een post van een collega kunnen scannen. Tijdens dit overleg wordt kennis gedeeld, vindt normafstemming plaats, worden werkafspraken gemaakt en is er ruimte voor discussie en feedback.

 

Workshop Vakmanschap hypotheken Training Postenoverleg Opleiding Workshop Vastlegging Explain voor het intermediair Kwaliteitsverbetertrajecten Workshop vastlegging Explain voor financieel adviseurs Coaching Workshop Beoordeling en Vastlegging Explain voor acceptanten Talentontwikkeling