Module  Quickscan hypotheken

Deze Module bestaat uit een onafhankelijk en objectief onderzoek naar de kwaliteit van de hypotheekverstrekking door middel van dossiercontroles. De dossiers worden getoetst middels een aantal gerichte toetsvragen samengesteld vanuit de keyrisks en  keycontrols. Voor de terugkoppeling richting adviseur is een feedbackformulier opgesteld. Resultaten worden bij voorkeur via hoor/wederhoor met de adviseur besproken waardoor de leerpunten concreet en inzichtelijk worden en waarna het dossier (gezamenlijk) wordt afgeconcludeerd.

De bevindingen van de dossiercontroles worden verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd in een dashboard waarmee management en directie wordt voorzien van waardevolle sturingsinformatie ten aanzien van resultaten en voortgang. Dit bestand geeft inzicht in de EKG-resultaten per adviseur, per team, per key-risk/control/toetsvraag. Separaat wordt hierin zichtbaar gemaakt welke keyrisks, keycontrols en toetsvragen het meest aanleiding geven tot feedback. Hierdoor kan zéér efficiënt worden bijgestuurd aangezien inzichtelijk is of er sprake moet zijn van een individuele, teammatige of bankbrede aanpak.

De door ons specifiek ontwikkelde QuickScan hypotheken, die aansluit bij de keyrisks en keycontrols wordt omgezet in gedetailleerde Dashboard/managementrapportage, waardoor U als directie en management weer het juiste inzicht krijgt en het comfortgevoel terugkrijgt.

Workshop Vakmanschap hypotheken Training Postenoverleg Opleiding Workshop Vastlegging Explain voor het intermediair Kwaliteitsverbetertrajecten Workshop vastlegging Explain voor financieel adviseurs Coaching Workshop Beoordeling en Vastlegging Explain voor acceptanten Talentontwikkeling