Vakmanschap hypotheken

Wij verzorgen praktijk- en kennistrainingen voor uw mensen om het vakmanschap verder te ontwikkelen. Essentieel voor uw organisatie, uw medewerkers en uw klanten!

Vakmanschap Financieel Adviseur A

Onderdeel gespreksvaardigheden

Training voor het voeren van kwalitatief goede inkomende en uitgaande telefoongesprekken voor de Finaniceel Adviseur A. Specifiek aandacht voor de gesprekstechnieken. Verbinding met de klant maken, de juiste vragen stellen en het door kunnen vertalen naar een klantgerichte oplossing. Tijdens deze training veel aandacht voor het oefenen met cases. Vanuit de feedback continu zoeken naar verbeteringen om de gespreksvaardigheden op een hoger peil te brengen.

Tevens gespreksvaardigheidstraining voor het voeren van face tot face gesprekken in de spreekkamer. Focus op oriëntatiegespreken, waarbij de intake met de klant essentieel is. Klantbehoefte bepalen, haalbaarheid toetsen, informeren over de dienstverlening en het realiseren van een 9+ klantbeleving.

Duur telefonie 1 dag; duur face tot face 1 dag (i.o.m. opdrachtgever uit te breiden tot meerdere dagen inclusief coaching)

Onderdeel vakmanschap acceptatie hypotheken (inhoudelijk)

Binnen de kaders van het acceptatieproces op hoofdlijnen weten welke mogelijkheden er zijn om een hypothecaire financiering aan een particuliere klant te kunnen verstrekken. Specifiek de 5 pijlers van het het acceptatieproces, alsmede het beleid, de toetsinstrumenten en kunnen bepalen of de aanvraag haalbaar is. Met behulp van oefeningen met berekeningen maken leren de cursisten om te gaan met de materie en weten ze globaal wat de mogelijkheden zijn. 

Duur 1 dag

Vakmanschap Particuliere Kredietverlening (voor FA-A, FA-B, intermediairs en FLM specialisten)

Verhogen van de kwaliteit voor de vastlegging van risicovolle financieringen.

Om u te helpen om deze gewenste kwaliteit te kunnen bereiken heeft Finamic een maatwerkprogramma opgezet met training voor de adviseurs en gedelegeerd KC-leden/management. Voorafgaand aan de workshop vindt door de trainer een intake plaats, waarin hij samen met de teamleider een analyse zal maken op een aantal dossiers. Er  zal tijdens de workshops optimaal gebruik worden gemaakt van de rubrieken in de AFP. Deze werkwijze zal aan de adviseurs ingetraind  worden. Voor het vakmanschap leren de cursisten werken met de 5 pijlers (inkomen, zekerheid, moraliteit, risico en prijs). Praktische doorvertaling naar het financieringsbeleid en wet- en regelegeving (NHG, AGRP, AFM, DNB en ECB). Duur 1 dag.

Vragen

Heeft u vragen over onze trainingen, neem contact op met René Bartelen (06-14 64 97 75) 

Workshop Vakmanschap hypotheken Training Postenoverleg Opleiding Workshop Vastlegging Explain voor het intermediair Kwaliteitsverbetertrajecten Workshop vastlegging Explain voor financieel adviseurs Coaching Workshop Beoordeling en Vastlegging Explain voor acceptanten Talentontwikkeling