Coaching: wat is onze visie

De visie van Finamic richt zich op onvoorwaardelijke groei van het individu en creëren van de medewerker voor de toekomst.
Wij stellen de medewerker in staat om binnen de kaders acties door te vertalen naar een optimaal tevreden klant. Creativiteit, motivatie en empathie staan hierin centraal. Gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen met daarin klant- en bankbelang als uitgangspunt. Het creëren van zelfvertrouwen en bewustwording is de basis voor succes.

Doel van coaching is om groei te realiseren en stapsgewijs naar verbeterpotentieel te zoeken.

Praktijkgerichte coaching is on the job coaching. We zitten bij de gesprekken met uw klanten, luisteren telefoongesprekken terug en geven gerichte feedback. Met de feedback geven we de medewerker het vertrouwen om juist die stap te zetten die nodig is.

 

Coaching op gespreksvaardigheden :
Kort op de zaak zitten, gesprekken van (telefonische) adviseurs bijwonen of terug luisteren. Gerichte feedback geven op gesprekstechniek, houding, gedrag en vaardigheden. Alles vanuit het perspectief om beter te willen worden, positieve benadering en onvoorwaardelijke groei.

 

Coaching managers/teamleider: 1e lijn sturen
Bij vastlegging coaching/feedback door vertalen naar een rode draad analyse die gebruikt kan worden. Casuïstiek inzetten in vaktechnisch- of werkoverleg. Manager/teamleider kan tevens de input gebruiken om te spiegelen naar de eigen waarneming van PM perspectief. Dit laatste alleen als de leidinggevende ook gesprekken bijgewoond/terug geluisterd heeft.

 

Coaching “De aanpak”

Binnen de sport is coaching essentieel voor succes.
Atleten, wielrenners, voetballers enzovoort, zijn pas succesvol als ze intensief gecoacht worden. Het omzetten van kwaliteit in effectiviteit.
Je kunt fysiek nog zo hard trainen, als je het niet goed gebruikt is het effect minder.
Mijn rol is om de medewerkers zodanig te coachen dat hun gedrag en vaardigheden optimaal tot hun recht komen. Het geleerde omzetten in gewenste resultaten en de klantbeleving op een 9+ niveau brengen.
Spiegelen, sparren, kritische houding en de wil om te verbeteren zijn essentiële onderdelen van het traject.
De ervaring is dat medewerkers onvoorwaardelijk groeien, zich verder ontwikkelen op de “zwakkere” onderdelen en met meer vertrouwen gesprekken met klanten voeren.

Het is op alle functies binnen het domein Particulieren toepasbaar, mits er sprake is van klantencontact. Van virtueel tot face tot face.

In onderstaand schema het traject als voorbeeld:

Deze cyclus kan herhaald worden en is op maat af te stemmen. In de praktijk komt het voor dat medewerkers zelf inzien dat het beter is om andere keuzes te maken. Dit resulteert in voorkomende gevallen dat het beter is om andere stappen te zetten.

 

Toelichting op de onderdelen:

Quick scan afdeling, doelen bepalen, verwachtingen managen, traject bepalen etc.
Groep en individuen analyseren op potentieel, werkpunten en aanpak.
Plan van aanpak bespreken (hoe, wat, wanneer, waar en hoeveel)
Individuele gesprekken met medewerkers voeren, competentie analyse maken, leerdoelen formuleren en de route naar het einddoel bepalen.
Gesprekken bijwonen, terugluisteren telefoongesprekken, feedback geven en ontwikkeling van verbeterpotentieel realiseren.
Voortgang bespreken, vastleggen in lijncontroles, rode draad bevindingen en eindevaluatie. 

 

Rand voorwaardelijk voor succes zijn de volgende aspecten:

 

Als één van deze schakels ontbreekt, dan is de vraag of het zinvol is om de coaching te starten. Bij de intake gesprekken zullen we hier uitvoerig bij stilstaan om de basis op orde te hebben.

 

 

Quick Scans Vakmanschap hypotheken workshop Young Banking Professional Workshop Coaching Gespreksvaardigheden Call Center Detachering NEN Gecertificeerd Training Talentontwikkeling Postenoverleg Opleiding CRKBO gecertificeerde Trainers en Coaches Specialist FEC Specialist CDD Medewerker klant contact center Kwaliteitsverbetertrajecten Sales On-the-job-Coaching Customer service Klantgericht Interim Management finance Financieel Adviseurs Kwaliteitsmedewerkers 9 + Klantbeleving Klantenservice Experts Risk & Compliance Telefoontraining Hospitality Workshop Adviesgesprekken Interim Banking Professional Customer support Interim Managers Customer service medewerker Zeeland